24.07.2020

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2021. ГОДИНУ


Поштовани пољопривредници,

Указујемо Вам да је у складу са  одредбом члана 28. став 2 и став 4. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др. закон) прописано да је забрањено спаљивљње органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту. Поред наведеног, Закон о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др. закон) прописује у члану 50.: ''Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивљње биљних остатака. Лице које је радњама из става 1. овог члана изазвало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу са посебним прописом.''

 


Молимо Вас да уважите наведено, јер ће свако поступање супротно одредбама Закона довести до предузимања мера против лица која пале жетвене остатке на пољопривредном земљишту у државној својини или пољопривредном земљишту у приватној својини.


преузми PDF документ

преузми PDF документ

преузми PDF документ

преузми PDF документ

преузми PDF документ