29.09.2020

Уређење атарских путева на територији Општине Ириг


Пројекат уређења атарских путева на територији Општине Ириг, реализује се на две катастарске парцеле (9729/1 и 9736/2), потез Кајновац у дужини од 3150 метара. Средства за суфинансирање пројекта обезбедио је покрајински секретеријат за пољопривреду, водопривреду и  шумарство у износу од 13.613.332,00 динара .


1.jpg

 Учешће Општине Ириг износи 9.722.380,00 динара. Укупна вредност пројекта је 23.333.712,00 динара. Радови су  започети 28.08.2020. и трајали су до 25.09.2020. Радови су завршени 5 дана пре истека рока.


4.jpg

3.jpg

2.jpg