25.01.2021

Обавештење о спровођењу јавне расправе у вези нацрта ЛАП за младе 2021-2024У циљу  прибављања предлога и ставова грађана, а у вези нацрта Локалног
акционог плана за младе општине Ириг 2021-2024, обавештавамо све грађане
да Општинско веће Општине Ириг организује Јавну расправу у трајању од 15
дана.

Јавна расправа се спроводи у периоду од 26.01.2021. до 09.02.2021.
године, достављањем предлога, сугестија и мишљења  грађана у писменој
форми на адресу Војводе Путника 1, 22 406 Ириг или  у електронској форми
на мејл адресу opstinairig@irig.rs.


преузми PDF документ

преузми PDF документ