02.03.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ - Овлашћује се Гордана Џигурски распоређена на радно место шеф Службе за привреду и локални економски развој


...за одлучивање у управним стварима које су у надлежности те Службе према важећем Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општикском правобранилаштву општине Ириг


-


преузми PDF документ