22.03.2020

ИНСТРУКЦИЈА О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ У ВЕЗИ СА ПРЕВОЗОМ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊАНадлежне службе и субјекти могу доставити своје захтеве са потребама запослених за организовање посебно формираних линија градског и приградског друмског превоза на мејл адресу drumski.irig@irig.rs


преузми PDF документ