26.11.2014

Одлука о избору најбољег студента општине Ириг школске 2014/2015


На основу члана 70 .Став 1 Статута Општине Ириг (Службени лист општина Срема бр.19/2008 и 20/2009) и члана 5.Одлуке о додели годишњих награда за најбоље студенте Општине Ириг(Службени лист Општина Срема бр.13/2011)Општинско веће Општине Ириг,доноси


studenti.jpg

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ ИРИГ ШКОЛСКЕ 2014/2015

На основу утврђене ранг листе најбољи студенти општине Ириг за школску 2014/2015 годину су:
1. Митричевић Филип, Филозофски факултет у Новом Саду, просечна оцена 10,00
2. Нађ Дејан, Факултет Техничких Наука у Новом Саду, просечна оцена 9,69
3. Дринић Бојана, Филозофски факултет у Новом Саду, просечна оцена 9,57
4. Јањић Александра, Филозофски факултет у Новом Саду, просечна оцена 9,20
5. Теофиловић Немања, Православни богословски факултет у Београду, прос. оцена 9,11
6. Мулај Мира, Медицински факултет у Новом Саду, просечна оцена 8,94
7. Павловић Славко, Шумарски факултет у Београду, просечна оцена 8,50
8. Вујић Ксенија, Факултет Техничких Наука у Новом Саду, просечна оцена 8,29

Наведени студенти ће примити награду у новчаном износу од 20.000,00 динара

Честитамо најбољим студентима наше општине и желимо им пуно успеха у наставку школовања и пословној каријери!