28.12.2014

ОБАВЕЗА ГРАЂАНА И ПРАВНИХ ЛИЦА ЈЕ УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА ТРОТОАРА.


ПРОПИСАНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ КОЈЕ СЕ ИЗРИЧУ НА ЛИЦУ МЕСТА СУ ЗА
ФИЗИЧКА ЛИЦА 3.000,00 ДИН. А ЗА ПРАВНА ЛИЦА 15.000,00 ДИН.

ciscenje.jpg

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕЗА ГРАЂАНА И ПРАВНИХ ЛИЦА ЈЕ УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА 
ПРОПИСАНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ КОЈЕ СЕ ИЗРИЧУ НА ЛИЦУ МЕСТА СУ ЗА 
ФИЗИЧКА ЛИЦА 3.000,00 ДИН. А ЗА ПРАВНА ЛИЦА 15.000,00 ДИН. (члан.47а 
Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Ириг,''Службени лист општине 
Ириг'',број 17/2013 и 13/2014).

ШТАБ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ
ОПШТИНЕ ИРИГ

 

ЗАЈЕДНО ОЧИСТИМО СНЕГ

БУДИМО СОЛИДАРНИ ОВЕ ЗИМЕ СА ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' ИРИГ

Помозите нам чистећи испред свог улаза

КАКО МОЖЕТЕ ДА НАМ ПОМОГНЕТЕ ?

  • - ОБАВЕЗА ГРАЂАНА И ПРАВНИХ ЛИЦА ЈЕ УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА ТРОТОАРА;
  • - ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА ДУЖНИ СУ ДА ОЧИСТЕ СНЕГ СА ПРИЛАЗНИХ ПУТЕВА, СТАЗА И ТРОТОАРА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ, ДА ИХ ПОСИПАЈУ ОДГОВАРАЈУЋИМ МАТЕРИЈАЛОМ У СЛУЧАЈУ ПОЛЕДИЦЕ, КАО И ДА УКЛАЊАЈУ СНЕГ И ЛЕД СА КРОВА ЗГРАДЕ-АКО ПРЕДСТАВЉАЈУ ОПАСНОСТ ЗА ПРОЛАЗНИКЕ ИЛИ САМУ ЗГРАДУ;
  • - НОСИОЦИ СТАНАРАСКИХ ПРАВА, ВЛАСНИЦИ СТАНОВА, ВЛАСНИЦИ И НОСИОЦИ СТАНАРСКИХ ПРАВА НА ПОРОДИЧНОЈ ЗГРАДИ И ЗАКУПЦИ, СУ ДУЖНИ ДА ОЧИСТЕ СНЕГ И ЛЕД СА ТРОТОАРА, КАО И ДА УКЛОНЕ СНЕГ И ЛЕД СА КРОВА ЗГРАДЕ АКО ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ЗА ПРОЛАЗНИКЕ ИЛИ САМУ ЗГРАДУ;
  • - ПРОПИСАНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ СУ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА ОД 3.000,00 ДО 5.000,00 ДИН. А ЗА ПРАВНА ЛИЦА ОД 15.000,00 ДО 25.000,00 ДИН.

 

И ЗАТО:

 

  • - РЕДОВНО ЧИСТИМО СТЕПЕНИШТЕ И ТРОТОАРЕ ИСПРЕД СВОЈИХ КУЋА, СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА;
  • - УКЛОНИМО ЛЕДЕНИЦЕ СА КРОВА СВОГ ОБЈЕКТА;
  • - БУДИМО ДОБРЕ КОМШИЈЕ-ПОМОГНИМО СТАРИМ ОСОБАМА ИЛИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У КРЕТАЊУ И ЧИШЋЕЊУ СНЕГА;

 

ДОНЕСИМО СМЕЋЕ ДО ЛОКАЦИЈЕ КОЈУ ОДРЕДИ

ЈП ''КОМУНАЛАЦ''.
ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ
СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ИРИГ