13.04.2020

ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ ЗА ПРУЖАОЦЕ УСЛУГА ПОМОЋИ У КУЋИ, ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ, ДОЗВОЛЕ ЗА КРЕТАЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ СУДСКОМ ПРЕСУДОМ РЕГУЛИШУ ВИЂЕЊЕ ДЕТЕТАФизичким лицима којима је потребна дозвола за кретање у време полицијског часа, а који пружају услуге помоћи у кући (услуга социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ између две особе) и услуге социјалне заштите - персонални асистент, као и родитељима који коначном судском пресудом регулишу виђење детета (преузимање и враћање детета од једног родитеља) подносе захтев за издавање дозволе на следећи начин:

  • поштом: на адресу OПШТИНСКА УПРАВА ИРИГ, Војводе Путника 1, Ириг;
  • преко Е-управе на овом линку https://euprava.gov.rs/usluge/5616
  • телефоном на број 022/400-620 од 8 до 12 часова и у четвртак 16. априла од 8 до 10 часова.

* Захтев треба да садржи следеће податке: име и презиме лица за које се тражи дозвола за кретање, ЈМБГ пружаоца услуге, име, презиме и адреса корисника услуге, ЈМБГ корисника услуге, врсту услуге коју лице пружа.

Под врстом услуге се подразумева:

  • помоћ у кући за стара лица;
  • персонална асистенција за особе са инвалидитетом и
  • виђање детета и родитеља коме дете није поверено на бригу и старање.
  • Лица која имају решење од суда подносе број решења од суда.
  •  Лица која су склопила уговор подносе копију уговора
  • Лица која су склопила усмени договор наводе то у захтеву

 

* Веродостојност података локална самоуправа проверава са Центром за социјални рад општине Ириг.

* За све недоумице, обратите се на број телефона: 062/773-946.

 

Образац Захтева налази се у прилогу.преузми PDF документ