09.04.2020

ЕЛЕКТРОНСКА ПИЈАЦА СРБИЈЕ


Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства покренуло је платформу „Elekotronska Pijaca Srbije“ https://pijaca.minpolj.gov.rs у циљу да се произвођачима квалитетне хране омогући директан контакт са потрошачима широм Србије. Имајући у виду тренутну ситуацију и ограниченост кретања, ова платформа треба да замени постојеће системе дистрибуције и омогући потенцијалним купцима лако повезивање са произвођачима.


Untitled-1.jpg

Регистрација произвођача траје свега око 5 минута, а то може да се учини одласком на веб-адресу https://pijaca.minpolj.gov.rs на опцију „Регистрација домаћинства“.

Уколико постоје потешкоће при регистрацији, произвођачи са територије општине Ириг могу да се обрате за помоћ Служби за привреду и локални економски развој Општине Ириг на телефон 062/203-444