18.06.2020

ЈН 01-404-24/2020 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Рок за достављање понуда: 20.07. 2020.год. до 11,00
Датум отварања понуда: 20.07.2020.год. у 12,00


ЈН 01-404-24/2020 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ