01.10.2017

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПЕСМЕ О ВИНУ


ВИНАРИЈА „МАЧКОВ ПОДРУМ“ ИЗ ИРИГА И СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ РАСПИСУЈУ К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПЕСМЕ О ВИНУ

Konkurs_Mackov__podrum.JPG

Конкурс је отворен од 01. до 31. октобра 2017. године

Услови :

  • доставити највише три песме о вину;
  • да песме до сада нису објављиване;
  • песме доставити на српском језику или на језицима других народа са обавезним преводом на српски језик;
  • песме доставити обавезно у 6 (шест) примерака у писаној форми;
  • песме доставити под шифром, а у посебној коверти разрешење шифре;
  • право учешћа имају сви грађани света;
  • право коришћења награђене песме задржава организатор са поштовањем имена аутора.
  • да се у песми не помиње име "Мачков подрум" или назив "Мачак"

Радове доставити најкасније до 31. октобра 2017. године на адресу: Српска читаоница у Иригу, Рибарски трг 37, 22406 Ириг, са назнаком „За Конкурс“.

Додељују се прве три награде.

Све песме које жири одабере за најужи избор биће објављене у посебном зборнику.

Наградe се састојe од уникатне повеље, новчаног износа и производа Винарије "Мачков подрум", а биће свечано урученe поводом „Дана младог португизера сватовца“ 16. новембра 2017. г. у Новом Саду.

Контакт телефон: 022/461-275