Обавештења


Страница  1 од  57  >  >>


Oбјављено: 22.02.2021

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа 22.02.2021.


Oбјављено: 08.02.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


Oбјављено: 05.02.2021

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ириг


Oбјављено: 29.01.2021

Одлука о додели средстава из буџета Општине Ириг за годишње програме и пројекте из области спорта од значаја за Општину Ириг за 2021.


Oбјављено: 25.01.2021

Обавештење о спровођењу јавне расправе у вези нацрта ЛАП за младе 2021-2024


Oбјављено: 25.01.2021

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица који су били корисници програма откупа


Oбјављено: 22.01.2021

РЕШЕЊЕ о престанку радног односа Јованки Ковачевић због навршења радног века


Oбјављено: 24.12.2020

Листа корисника помоћи у виду једнократне новчане помоћи и новчане помоћи за набавку огрева


Oбјављено: 04.12.2020

ПРОТОКОЛ у раду са странкама Општинске Управе Ириг (ул. Војводе Путника 1- зграда општине Ириг,) у условима проглашене ванредне ситуације на територији општине Ириг услед ширења епидемије COVID 19


Oбјављено: 03.12.2020

СТРАТЕГИЈА УНАПРЕЂИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 2020 –2025. ГОДИНЕ


Страница  1 од  57  >  >>

Огласи


Страница  1 од  14  >  >>


Oбјављено: 04.12.2020

ОДЛУКА о расписивању ЈАВНОГ ОГЛАСА за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ириг


Oбјављено: 02.12.2020

ОГЛАС за избор корисника за доделу помоћи у огреву за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Ириг


Oбјављено: 02.12.2020

ОГЛАС за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Ириг


Oбјављено: 02.12.2020

ОГЛАС ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Ириг у поступку јавног надметања


Oбјављено: 22.09.2020

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Ириг


Oбјављено: 18.09.2020

ЈАВНИ ПОЗИВ - други круг - банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине Ириг уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате на кредит


Oбјављено: 05.08.2020

ОГЛАС за отуђење поктерне ствари - рамовске дрвене конструкције, путем јавног надметања


Oбјављено: 24.07.2020

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2021. ГОДИНУ


Oбјављено: 15.07.2020

Оглас за отуђење покретне ствари - рамовске конструкције, путем јавног надметања по трећи пут


Oбјављено: 10.07.2020

Предлог одлуке листе корисника помоћи интерно расељених лица за откуп сеоске куће односнк одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском материјалу


Страница  1 од  14  >  >>

Конкурси


Страница  1 од  6  >  >>


Oбјављено: 09.02.2021

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ириг у 2021. години


Oбјављено: 15.01.2021

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Општине Ириг- ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ОПШТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ППЗ И ОДБРАНЕ


Oбјављено: 15.01.2021

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Општине Ириг – КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР


Oбјављено: 11.01.2021

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА


Oбјављено: 25.12.2020

Интрени конкурс за попуњавање извршилачког радног места у ОУ Општине Ириг - Комунални инспектор


Oбјављено: 25.12.2020

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи Општине Ириг-Послови јавних набавки и општи адм.послови ППЗ и одбране


Oбјављено: 23.12.2020

ОГЛАС о јавном конкурсу за именовање директора ЈП Комуналац из Ирига


Oбјављено: 03.11.2020

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у ОУ Општине Ириг


Oбјављено: 20.10.2020

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОУ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 20.10.2020

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Страница  1 од  6  >  >>