Општина Ириг - основни подаци

Општина Ириг је једна од општина у Републици Србији. Налази се у Срему, Војводини, на јужним обронцима Фрушке горе и спада у Сремски округ. По подацима из 2004. општина заузима површину од 230 км² (од чега на пољопривредну површину отпада 17220 ha, а на шумску 4.007 ha).

Седиште општине је град Ириг. Општина Ириг се састоји од 12 насеља. По подацима из 2011. године у општини је живело 10866 становника. По подацима из 2004. природни прираштај је износио -7,1‰, а број запослених у општини износи 1738 људи. У општини се налази 8 основних школа.

Администрација
Pokrajina AP Vojvodina
Okrug Sremski okrug
Opština Irig
Opšte informacije
Površina 230 km²
poljoprivredna 17220 ha
šume 4007 ha
Stanovništvo (2011) 10866 st.
Prirodni priraštaj -7,1 ‰
Broj naselja 12
Статистика
Дужина путева 107 km
Број запослених становника 1738
Основне школе 8