Обавештења


Страница  1 од  55  >  >>


Oбјављено: 21.10.2020

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 16.10.2020

З А Х Т Е В за доделу помоћи у виду хуманитарног пакета хране социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Ириг


Oбјављено: 14.10.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ - еТуриста


Oбјављено: 14.10.2020

КОНКУРС за доделу годишњих награда за најбољих десет студената О Ириг који студирају на државним факултетима


Oбјављено: 14.10.2020

Решење о избору Оливере Филиповић Протић за шефа Службе за локалне јавне приходе


Oбјављено: 13.10.2020

Решење о овлашћењу Маринела Гргић


Oбјављено: 08.10.2020

РАДНО ВРЕМЕ угоститељских, трговинских и занатских објеката


Oбјављено: 06.10.2020

База COVID 19


Oбјављено: 06.10.2020

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКУ РАСКРСНИЦУ ВРДНИК НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IБ РЕДА БРОЈ 21, НОВИ САД-РУМА-ШАБАЦ, У КО ИРИГ


Oбјављено: 30.09.2020

СКГО организује вебинаре на тему: „Портал јавних набавки“


Страница  1 од  55  >  >>

Огласи


Страница  1 од  13  >  >>


Oбјављено: 22.09.2020

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Ириг


Oбјављено: 18.09.2020

ЈАВНИ ПОЗИВ - други круг - банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине Ириг уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем дела камате на кредит


Oбјављено: 05.08.2020

ОГЛАС за отуђење поктерне ствари - рамовске дрвене конструкције, путем јавног надметања


Oбјављено: 24.07.2020

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2021. ГОДИНУ


Oбјављено: 15.07.2020

Оглас за отуђење покретне ствари - рамовске конструкције, путем јавног надметања по трећи пут


Oбјављено: 10.07.2020

Предлог одлуке листе корисника помоћи интерно расељених лица за откуп сеоске куће односнк одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском материјалу


Oбјављено: 09.07.2020

Предлог листе корисника помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица


Oбјављено: 02.07.2020

ОГЛАС за отуђење покретне ствари - рамовске дрвене конструкције , путем јавног надметања 


Oбјављено: 18.06.2020

ОГЛАС за отуђење покретне ствари  - рамовске дрвене конструкције путем јавног надметања


Oбјављено: 17.06.2020

ОГЛАС ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Ириг  у поступку јавног надметања


Страница  1 од  13  >  >>

Конкурси


Страница  1 од  5  >  >>


Oбјављено: 20.10.2020

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОУ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 20.10.2020

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 16.10.2020

Интерни КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у ОУ Општине Ириг


Oбјављено: 04.06.2020

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2020. ГОДИНУ


Oбјављено: 03.06.2020

К О Н К У Р С за избор најбољег писменог рада (састава) на тему ДОБРОСУСЕДСКИХ ОДНОСА и СУЖИВОТА СА ДРУГИМ И ДРУГАЧИЈИМ


Oбјављено: 05.03.2020

Конкурс за пријаву пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Ириг у 2020. години за рад културно-уметничких друштава


Oбјављено: 11.02.2020

КОНКУРС за доделу средстава за развој ловства на територији општине Ириг у 2020. години


Oбјављено: 31.01.2020

Конкурс за доделу средстава ради финансирања и суфинансирања програма удружења која се баве писањем и имплементацијом пројеката и стратешких докумената од значаја за општину Ириг за 2020. годину


Oбјављено: 15.10.2019

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИХ ДЕСЕТ СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ ИРИГ КОЈИ СТУДИРАЈУ НА ДРЖАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА И КОЈИ СУ У ШК. 2019/20. УПИСАЛИ ЗАВРШНУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА


Oбјављено: 02.04.2019

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ  АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ.


Страница  1 од  5  >  >>