Скупштина Општине Ириг


Драган Стојић - Секретар СО Ириг

Тел. 022 /400-627

e-пошта: dragan.stojic@irig.rs


Одборници Скупштине општине Ириг:


Стеван Казимировић - Председник СО Ириг

Г-дин Стеван Казимировић рођен је 16.03.1958.г, у Руми. Основну школу је   завршио у Иригу, а средњу, природно математичку гимназију у Руми. Још као средњошколац учествује у  друштвеном раду општине Ириг  – у спорту, култури и омладинској организацији. За допринос развоју културе, спорта и рада са младима одликован је савезним одликовањем, МЕДАЉОМ РАДА. Дванаест година је радио на пословима референта у Секретаријату народне одбране општине Ириг, а од 1995. запослен је у Месној заједници Ириг, на пословима управника Дома културе. У периоду од 1992. до 1995. године био је председник Савета МЗ Ириг. Од   2008. - 2012. године налазиo се на функцији заменика   председника Скупштине општине Ириг, од  2012.  до 2015.  године  заменик председника Општине, када је постављен на функцију председника Општине, па све до данас. Један је од оснивача Друштва Ирижана и један од   иницијатора Пударских  дана и ФЕДАС-а. Ожењен је и отац троје деце.

Томислав Станојчев - Заменик Председника СО Ириг

 • Љиљана Грујичић Тешић, рођена 1974. године, др. Техничких наука, из Јаска;
 • Мина Павић, рођена 1989. године, дипл. економиста, из Врдника;
 • Славиша Смиљанић, рођен 1975. године, пољопривредник, из Ривице;
 • Зоран Митић, рођен 1951. године, пензионер, из Ирига;
 • Јела Коледин, рођена 1961. године, мед. сестра васпитач, из Ирига;
 • Јованка Јанковић, рођена 1958. године, лекар, из Ирига;
 • Игор Дерета, рођен 1988. године, дипл. економиста, из Врдника;
 • Милан Митровић, рођен 1960. године, пензионер, из Ирига;
 • Јаника Такач, рођен 1961. године, металостругар, из Шатринаца;
 • Драгана Николић, рођена 1990. године, васпитач, из Нерадина;
 • Сања Воденац, рођена 1980. године, дипл. васпитач, из Ирига;
 • Радован Нинковић, рођен 1969. године, дипл инг. агрономије, из Ирига;
 • Милан Марковић, рођен  1945. године, пољопривредник, из Нерадина;
 • Владислав Илкић – Влада, рођен 1971. године, саобраћајни инструктор, из Врдника;
 • Стеван Гудурић, рођен 1988. године, предузетник, из Ирига;
 • Павле Мисиркић, рођен 1992. године, грађ. техничар из Крушедола;
 • Мирослав Радовановић, рођен 1982. године, др.вет.мед. из Гргетега;

 

Пословник СО Ириг - PDF