Јавне набавке - архива 2016

План јавних набавки за 2016. годину

Измена плана ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2016. годину План ЈН - Фонд за заштиту животне средине општине Ириг План ЈН - Фонд за грађевинско земљиште, изградњу и одржавање комуналних објеката, локалних и некатегорисаних путева општине Ириг План ЈН - Фонд за пољопривреду општине Ириг План ЈН - Општинска управа општине Ириг План ЈН - Општинско веће општине Ириг План ЈН - Председник Општине Ириг План ЈН - Скупштина општине Ириг

ЈН 01-404- 39/2016 - НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ИРИГ
Датум објаве: 14.12.2016.
Датум објаве: 14.12.2016.
Датум објаве: 23.12.2016.
Датум објаве: 27.12.2016.

ЈН 01-404-35/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Датум објаве: 24.11.2016.
Датум објаве: 24.11.2016.
Датум објаве: 28.12.2016.
Датум објаве: 16.01.2017.

ЈН 01-404-32/2016- Извођње радова на санацији и реконструкцији зграде Касине у Врднику
Датум објаве: 15.11.2016.
Датум објаве: 19.12.2016.

ЈН 01-404-33/2016- Набавка 15 пакета грађевинског материјала - ОТВОРЕН ПОСТУПАК
Датум објаве: 10.11.2016
Датум објаве: 11.01.2017.
Датум објаве: 31.01.2017.
Датум објаве: 10.11.2016

ЈН 01-404- 34/2016 - РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ЗГРАДЕ „РАЈКОВАЦ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 31.10.2016.
Датум објаве: 31.10.2016.
Датум објаве: 14.11.2016.
Датум објаве: 22.11.2016.

ЈН 01-404-31/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 12.10.2016
Датум објаве: 14.10.2016
Датум објаве: 14.10.2016
Датум објаве: 26.10.2016.
Датум објаве: 10.11.2016.

ЈН 01-404-29/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 30.08.2016.
Датум објаве: 30.08.2016.
Датум објаве: 31.08.2016.
Датум објаве: 29.08.2016.
Датум објаве: 12.10.2016
Датум објаве: 12.10.2016.

ЈН 01-404-26/2016 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ „КАСИНЕ“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 16.08.2016.
Датум објаве: 16.08.2016.
Датум објаве: 7.09.2016.
Датум објаве: 13.09.2016
Датум објаве: 27.09.2016.
Датум објаве: 12.10.2016.

ЈН 01-404- 27/2016 - НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 11.08.2016.
Датум објаве: 11.08.2016.
Датум објаве: 23.08.2016.
Датум објаве: 5.09.2016.

ЈН 01-404-23 /2016 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2016/2017.годину
Датум објаве: 09.06.2016.
Датум објаве: 09.06.2016.
Датум објаве: 21.06.2016.
Датум објаве: 30.06.2016.

ЈН 01-404-22 /2016 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 31.05.2016.
Датум објаве: 31.05.2016.
Датум објаве: 13.06.2016.
Датум објаве: 12.07.2016.

ЈН 02-404-19/2016 - АДАПТАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НАСЕЉА ВРДНИК -НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕД СВЕТИЉКИ
Датум објаве: 08.04.2016.
Датум објаве: 08.04.2016.
Датум објаве: 11.04.2016.
Датум објаве: 15.04.2016.
Датум објаве: 22.04.2016.
Датум објаве: 13.05.2016.

ЈН 01-404-5/2016 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 10.03.2016.
Датум објаве: 10.03.2016.
Датум објаве: 16.03.2016.
Датум објаве: 22.03.2016.
Датум објаве: 07.04.2016.

ЈН 01-404-4 /2016 - Набавка добара за економско оснаживање избеглица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности
Датум објаве: 08.03.2016.
Датум објаве: 08.03.2016.
Датум објаве: 18.03.2016.
Датум објаве: 01.04.2016.
Датум објаве: 04.04.2016.

ЈН 01-404-1/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 22.02.2016
Датум објаве: 22.02.2016
Датум објаве: 26.02.2016
Датум објаве: 29.02.2016.
Датум објаве: 03.03.2016.
Датум објаве: 03.03.2016.
Датум објаве: 18.03.2016.
Датум објаве: 22.03.2016.
Датум објаве: 29.03.2016.
Датум објаве: 19.04.2016.
Датум објаве: 22.04.2016.

БРОЈ:01-404-51 /2015 - ЈН Набавка добара за економско оснаживање избеглица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности
Датум објаве: 11.01.2016.
Датум објаве: 11.01.2016.
Датум објаве: 12.01.2015.
Датум објаве: 14.01.2016.
Датум објаве: 14.01.2016.
Датум објаве: 18.01.2016.
Датум објаве: 03.02.2016.
Датум објаве: 03.02.2016.
Датум објаве: 10.02.2016.
Датум објаве: 12.02.2016.
Датум објаве: 17.02.2016.
Датум објаве: 18.02.2016.
Датум објаве: 18.02.2016.
Датум објаве: 18.02.2016.
Датум објаве: 19.02.2016.