Јавне набавке - архива 2021

План јавних набавки за 2021. годину

21.10.2021. - Измењен план јавних набавки 15.10.2021. - Измењен план јавних набавки 21.09.2021. - Измењен план јавних набавки 17.08.2021. - Измењен план јавних набавки на које се Закон не примењује - ОУ Општине Ириг 17.06.2021. - Измењен план јавних набавки за 2021. годину 11.05.2021. - Измењен план јавних набавки за 2021. годину 11.05.2021. - Измењен план јавних набавки на које се Закон не примењује - ОУ Општине Ириг 26.03.2021. - Измењен план јавних набавки за 2021. годину 04.03.2021. - Измењен план јавних набавки на које се Закон не примењује - ОУ Општине Ириг 11.03.2021. - План јавних набавки на које се Закон не примењује - Скупштина општине 04.03.2021. - План јавних набавки на које се Закон не примењује - Председник општине 04.03.2021. - План јавних набавки на које се Закон не примењује - Општинско правобранилаштво 04.03.2021. - План јавних набавки на које се Закон не примењује - Општинска управа 04.03.2021. - План јавних набавки на које се Закон не примењује - фонд за заштиту животне средине 03.03.2021. - Измењен план јавних набавки ОУ Општине Ириг 26.02.2021. - План јавних набавки ОУ Општине Ириг

ЈН 01-404-36/2021 - конкурс за дизајн: набавка услуга–''Архитектонски конкурс за типску фрушкогорску кућу за одмор на подручју општине Ириг''
Датум објаве: Обавештење о конкурсу
Датум објаве: 22.11.2021.
Датум објаве: 22.11.2021.

ЈН 01-404-29/2021 - Набавка електричне енергије
Датум објаве: 10.09.2021.
Датум објаве: 11.09.2021.
Датум објаве: 12.10.2021.

ЈН 01-404-35/2021 - Израда пројектно техничке документације за потребе изградње новопројектоване канализационе мреже у насељеном месту Врдник
Датум објаве: 02.09.2021.
Датум објаве: 23.10.2021.

ЈН 01-404-27/2021 - Набавка грађевинског материјала намењених стварању и  побољшању услова становања породица избеглица за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом
Датум објаве: 25.06.2021.
Датум објаве: 05.07.2021.
Датум објаве: 15.07.2021.

ЈН 01-404-22/2021 - Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Иригу
Датум објаве: 22.06.2021.
Датум објаве: 29.06.2021.
Датум објаве: 14.09.2021.

ЈН 01-404-21/2021 - Извођење радова на уређењу атарских путева у КО Нерадин, Мала Ремета, Ириг, Велика Ремета, Ривица и Гргетек
Датум објаве: 21.06.2021.
Датум објаве: 16.07.2021.
Датум објаве: 17.08.2021.

ЈН 01-404-20/2021 - Набавка услуга социјалне заштите – Лични пратиоци
Датум објаве: 21.06.2021.
Датум објаве: 29.06.2021.
Датум објаве: 08.07.2021.

ЈН 01-404-17/2021 - Набавка нафтиних деривата-горива за потребе службених возила Општинске управе општине Ириг
Датум објаве: 14.06.2021.
Датум објаве: 24.06.2021.
Датум објаве: 16.08.2021.

ЈН 01-404-18/2021 - Вршење стручног надзора над рехабилитацијом Гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са локалним путем до раскрснице са државним путем другог реда IIб-313 (Црвени чот – Змајевац)
Датум објаве: 14.06.2021.
Датум објаве: 05.07.2021.

ЈН 01-404-12/2021 - Рехабилитација Гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са локалним путем до раскрснице са државним путем другог реда IIб-313 (Црвени чот – Змајевац)
Датум објаве: 21.05.2021.
Датум објаве: 03.06.2021.
Датум објаве: 05.07.2021
Датум објаве: 09.08.2021.

ЈН 01-404-14/2021 - Набавка грађевинског материјала намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом
Датум објаве: 12.05.2021.
Датум објаве: 14.06.2021.

ЈН 01-404-13/2021 - Набавка добара за економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности
Датум објаве: 12.05.2021.
Датум објаве: 14.06.2021.

ЈН 01-404-6/2021 - Набавка грађевинског материјала намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом
Датум објаве: 04.03.2021.
Датум објаве: 26.03.2021.

ЈН 01-404-5/2021 - Набавка добара за економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности'' Опрема за сервис мото култиватора, моторних тестера и тримера
Датум објаве: 04.03.2021.
Датум објаве: 26.03.2021.

ЈН 01-404-4/2021 - Извођење радова на реконструкцији фасаде на згради Рајковац у Иригу
Датум објаве: 01.03.2021.
Датум објаве: 23.03.2021.