Општинска управа

КОНТАКТ- ОПШТИНА ИРИГ

Адреса: Општина Ириг, Војводе Путника 1,  22406 Ириг

Телефон: 022/400-600, факс:022/462-035

opstinairig@irig.rs 

 

Председник општине Ириг :Тихомир Стојаковић

opstinairig@irig.rs 

 

Начелник Општинске управе: Оливер Огњеновић

oliver.ognjenovic@irig.rs

 

Служба за привреду и локални економски развој

Шеф: Гордана Џигурски  gordana.dzigurski@irig.rs

Телефон:022-400-632, 022/400-621

 

Служба за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове

Шеф: Слободан Радојчић slobadanradojcic77@gmail.com

Телефон:022/400-607, 022/400-620, 022/400-622, 022/400-635

 

Служба за имовинско правне послове и урбанизам

Шеф: Оливер Огњеновић  oliver.ognjenovic@irig.rs

Телефон:022/400-623, 022/400-624

 

Служба за локалне јавне приходе

Шеф: Оливера Филиповић-Протић olivera.f.p@irig.rs

Телефон: 022/400-606,022/400-634

 

Служба за инспекцијске послове

Шеф: Рушпај Ивица  ivica.ruspaj@irig.rs

Телефон: 022/400-636

 

Служба за финансије и буџет

Шеф: Мирјана Бабић mirjana.babic@irig.rs

Телефон: 022/400-629