Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији у ОУ Општине Ириг

ПРАВИЛНИК о систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Ириг 2023.год.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Ириг 

Kompetencije Kabinet predsednika i Opštinsko pravobranilaštvo

Kompetencije -Opstinska uprava


ПРАВИЛНИК о систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Ириг / 09.03.2020.

преузми PDF документ


 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ИРИГ / 13.06.2019.

преузми PDF документ

Правилник о изменама и допунама обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској Управи и Општинском Правобранилаштву Општине Ириг

преузми PDF документ


Правилник о изменама и допунама обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места

преузми PDF документ


П Р А В И Л Н И К О О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ИРИГ- друга измена

преузми PDF документ


Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву Општине Ириг