Одељење за привреду, локални економски развој и локалну пореску администрацију

Шеф Одељења:Гордана Џигурски

Тел. 022/ 400-600

Маил: gordana.dzigurski@irig.rs


Промена намене пољопривредног земљишта

Захтев за промену намене пољопивредног земљишта
Захтев за промену намене пољопивредног земљишта
ИЗЈАВА
Инструкције за реализацију административног поступка промене намене пољопривредног земљишта


Документа

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ВОДНА САГЛАСНОСТ ИЛИ ВОДНА ДОЗВОЛА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ ЗА КОЈЕ СУ ИЗДАТИ ВОДНИ УСЛОВИ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА
Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА