Општинско веће

Чланови Општинског већа:

Област комуналне делатности и заштите животне средине
ЈОВАН ЈОЦИЋ, из Јаска, рођ. 01.07.1984. год. По занимању је дипломирани економиста. Основну школу завршио је у Врднику, Средњу електротехничку школу завршио је у Руми, а економију у Београду. Има шест година радног искуства у предузећима ЕКО-МЕТАЛ у Врднику, у Дому здравља Ириг и ДОО ''Митас'' Рума. Био је у периоду од 2012. до 2014. године члан Општинског већа Општине Ириг. Био је председник Савета МЗ Јазак од јуна 2015. године до  септембра 2017. године. Функцију члана Општинског већа обавља од маја 2016. године до данас. Тренутно је запослен у ЈП „Комуналац“ Ириг. Ожењен је и отац је две ћерке.

Област саобраћаја и инфраструктуре
ПАВЛЕ ВЕЛИЋАНСКИ
 из Ирига, рођен 05.02.1978. године у Новом Саду. Завршио је Војну гимназију у Београду. Запослен је од 2000. године у Заводу за здравствену заштиту радника железнице Србије „Београд“, огранак Нови Сад на радном месту шефа техничке службе. Има једног сина.

Област образовања, културе и информисања
ЂОРЂЕ КАЛЕНАТИЋ 
из Ирига, рођен 13.05.1989. године у Руми. Завршио прехрамбено-шумарску и хемијску школу у Сремској Митровици 2008. године. Од 2010. до 2016. године радио у угоститељству као предузетник. Данас се бави занатским пословима у грађевинарству. Од 2016. године до данас вршио је дужност одборника у Скупштини општине Ириг, а од 2019. године је члан Савета месне заједнице Ириг.

Област пољопривреде, туризма и предузетништва 
НИКОЛА  НЕШКОВИЋ
, рођ. 10.11.1977. године у Новом Саду. Основну школу је завршио у Врднику, а средњу школу - трговачки техничар у Новом Саду. Радио је у фирми ''Рума-гума-Галакси'' 10 година. 6 година је власник успешне приватне фирме, ТР ''Аца'' у Врднику.  Од јануара 2015. године је члан Општинског већа општине Ириг. Живи са породицом у Врднику, отац је троје деце.  

Област социјалне заштите
САНДРА ГЛУШИЋ из Ирига, рођена је 28.02.1990. године. Завршила је Средњу Медицинску школу „7. Април“ у Новом Саду, смер физиотерапеутски техничар. Дипломирала је 2015. године на Факултету за менаџмент ФАМ, смер менаџмент у медијима. Од 2005. - 2009. године радила је у Јодној бањи у Новом Саду на обуци за физиотерапеутског техничара. У периоду 2009-2010. године радила је као физиотерапеутски техничар у Бањи Врдник у „ТЕРМАЛУ“. Од 2012. године запослена је на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине као медицински техничар.


Председник Општине Ириг, Тихомир Стојаковић, председник је Општинског већа Ириг.

Заменик председника Општине, Миодраг Бебић, члан је Општинског већа Ириг по функцији.

Одлуке донете у току 2023.године

Решење о измени решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима