Одељење за општу и електронску управу, друштвене делатности, људске ресурсе и аналитику

Шеф Одељења: Милица Томић

Тел. 022/400-620

Маил: milica.tomic@irig.rs


   Писарница

   Тел.:022/400-620

   Маил: stana.djukic@irig.rs


   Дечија заштита, послови ученичког и студентског стандарда

   Тел.: 022/400-620

   Маил: milica.tomic@irig.rs


     Послови јавних набавки

   Тел.: 022/400-628

   Маил: ivana.veles@irig.rs