План детаљне регулација за део зоне на потесу Витезић у Врднику