План јавних набавки на које се закон не примењује Општинска управа