Оглас ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Ириг у поступку јавног надметања