Предлог листе корисника помоћи за откуп сеоских кућа са окућницом