Оглас о уступању на коришћење продајних места на пијаци у Врднику