Измењен план јавних набавки на које се Закон не примењује 22.04.2024.