Јавна презентација УП на к.п. бр. 3601 и 3604 к.о. Врдник за изградњу грађевинског комплекса са објектима за одмор