Одлука о условима и начину остваривања права и висини накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у Општинској управи Општине ириг и Општинском правобранилаштву Општине Ириг