Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 15 сеоских домаћинстава