05.02.2021

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ириг


Обавештавамо  сва заинтересована правна и физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године да је Председник општине Ириг донео Одлуку о расписивању огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ириг (други круг).


Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања- https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Рок за пријављивање и подношење документације је до 14:00 сати, дана 17.02.2021. године.

Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити од 10:00 сати дана 09.02. 2021. године.


преузми PDF документ