Јавне набавке - архива 2018

План јавних набавки за 2018. годину

03.10.2018. -Измена плана јавних набавки за 2018. годину 03.08.2018. -Измена плана јавних набавки за 2018. годину 06.07.2018. -План јавних набавки за 2018. годину - измена 25.05.2018. -План јавних набавки за 2018. годину - измена 24.04.2018. -План јавних набавки за 2018. годину - измена 05.03.2018. -План јавних набавки за 2018. годину 23.02.2018. - План јавних набавки за Председника општине Ириг за 2018.годину 23.02.2018. - План јавних набавки за Општинско веће општине Ириг за 2018.годину 23.02.2018. - План јавних набавки за Председника Скупштине о општине Ириг за 2018.годину 07.02.2018. - План јавних набавки за 2018. годину 26.01.2018. - Измена плана јавних набавки за 2018. годину

 

ЈНБР 01-404-37/2018 - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за два сеоска домаћинства
Датум објаве: 26.11.2018.
Датум објаве: 12.12.2018.
Датум објаве: 24.12.2018.

ЈН 01-404-36/2018 - ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА ИЕБИ-2/2018 НА ИЗВОРИШТУ „ИРИГ“
Датум објаве: 25.10.2018.
Датум објаве: 25.10.2018.
Датум објаве: 30.11.2018.
Датум објаве: 19.12.2018.

ЈН 01-404-35/2018 - НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Датум објаве: 08.10.2018.
Датум објаве: 08.10.2018.
Датум објаве: 02.11.2018.
Датум објаве: 02.11.2018.
Датум објаве: 08.11.2018.
Датум објаве: 22.11.2018.
Датум објаве: 25.03.2019.

ЈН 01-404-34/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК
Датум објаве: 31.08.2018.
Датум објаве: 31.08.2018.
Датум објаве: 03.09.2018.
Датум објаве: 24.09.2018.
Датум објаве: 28.09.2018.
Датум објаве: 18.10.2018.
Датум објаве: 26.10.2018.
Датум објаве: 05.02.2019.
Датум објаве: 21.03.2019.

ЈН 01-404-32/2018 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 24.08.2018.
Датум објаве: 24.08.2018.
Датум објаве: 10.09.2018.
Датум објаве: 02.10.2018.

ЈН 01-404- 30/2018 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 07.08.2018.
Датум објаве: 07.08.2018.
Датум објаве: 17.08.2018.
Датум објаве: 22.08.2018.

ЈН 01-404-29/2018 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2018/2019 годину
Датум објаве: 02.08.2018.
Датум објаве: 02.08.2018.
Датум објаве: 14.08.2018.
Датум објаве: 24.08.2018.

ЈН 01-404-28/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 16.07.2018.
Датум објаве: 16.07.2018.
Датум објаве: 25.07.2018.
Датум објаве: 30.08.2018.
Датум објаве: 20.09.2018.

ЈН 01-404-27/2018 - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 13.07.2018.
Датум објаве: 13.07.2018.
Датум објаве: 24.07.2018.
Датум објаве: 07.08.2018.

ЈН 01-404-26/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК
Датум објаве: 11.06.2018.
Датум објаве: 11.06.2018.
Датум објаве: 18.06.2018.
Датум објаве: 18.06.2018.
Датум објаве: 22.06.2018.
Датум објаве: 22.06.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.
Датум објаве: 04.07.2018.
Датум објаве: 09.07.2018.
Датум објаве: 13.07.2018.
Датум објаве: 30.07.2018.

ЈН 01-404-25/2018 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Датум објаве: 08.06.2018.
Датум објаве: 08.06.2018.
Датум објаве: 08.06.2018.
Датум објаве: 06.07.2018.
Датум објаве: 10.07.2018.
Датум објаве: 30.07.2018.
Датум објаве: 05.12.2018.

ЈН 01-404-24/2018 - ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА У НАСЕЉУ НЕРАДИН-ОПШТИНА ИРИГ
Датум објаве: 30.05.2018.
Датум објаве: 30.05.2018.
Датум објаве: 11.06.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.

ЈН :01-404-23/2018 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 25.05.2018.
Датум објаве: 25.05.2018.
Датум објаве: 01.06.2018.
Датум објаве: 05.06.2018.
Датум објаве: 16.07.2018.

ЈН 01-404-22/2018 - УСПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОШ „ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ (ПАМЕТНА ШКОЛА) И ВИДЕОНАДЗОРА У ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“
Датум објаве: 21.05.2018.
Датум објаве: 21.05.2018.
Датум објаве: 04.06.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.

ЈН 01-404-21/2018 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 16.05.2018.
Датум објаве: 22.05.2018.
Датум објаве: 06.06.2018.
Датум објаве: 06.06.2018.

ЈН 01-404-19/2018 - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА-ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 07.05.2018.
Датум објаве: 07.05.2018.
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 15.05.2018.
Датум објаве: 31.05.2018.

ЈН 01-404-18/2018 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 23.04.2018.
Датум објаве: 23.04.2018.
Датум објаве: 08.05.2018.
Датум објаве: 25.05.2018.

ЈН 01-404-9/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ- ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНОГ ПУТА ОД БАЊЕ ВРДНИК ДО НАСЕЉА ЈАЗАК
Датум објаве: 29.03.2018.
Датум објаве: 29.03.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 08.05.2018.
Датум објаве: 29.05.2018.

ЈН 01-404-12/2018 - ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПЩТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 26.03.2018.
Датум објаве: 26.03.2018.
Датум објаве: 26.03.2018.
Датум објаве: 02.04.2018.
Датум објаве: 11.04.2018.
Датум објаве: 23.04.2018.
Датум објаве: 25.04.2018.
Датум објаве: 09.05.2018.
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 22.05.2018.
Датум објаве: 25.05.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.

ЈН 01-404-11/2018 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 20.03.2018.
Датум објаве: 20.03.2018.
Датум објаве: 02.04.2018.
Датум објаве: 11.04.2018.

ЈН 01-404-7/2018 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА- САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ЗОНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 02.03.2018.
Датум објаве: 02.03.2018.
Датум објаве: 13.03.2018.
Датум објаве: 05.04.2018.

ЈН 01-404-6/2018 - УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Датум објаве: 21.02.2018.
Датум објаве: 21.02.2018.
Датум објаве: 23.02.2018.
Датум објаве: 05.03.2018.
Датум објаве: 02.04.2018.

ЈН 01-404-4/2018 - НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА
Датум објаве: 09.02.2018.
Датум објаве: 09.02.2018.
Датум објаве: 26.02.2018.
Датум објаве: 16.03.2018.

ЈН 01-404-44/2017 - ОПРЕМАЊЕ МОБИЛИЈАРОМ ЛОКАЛИТЕТА ЗМАЈЕВАЦ НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Датум објаве: 23.01.2018.
Датум објаве: 23.01.2018.
Датум објаве: 24.01.2018.
Датум објаве: 06.02.2018.
Датум објаве: 05.03.2018.