Јавна презентација УП доградња/изградња компекса хотела "PREMIER AQVA" у Врднику