Јавне набавке - архива 2017

План јавних набавки за 2017. годину

19.12.2017. - Измена плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 02.10.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 30.08.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 09.08.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 23.06.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 30.05.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 09.05.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 29.03.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг План јавних набавки Општинско веће општине Ириг План јавних набавки Скупштине општине Ириг План јавних набавки Председника општине Ириг 15.03.2017. / ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2017. годину 13.02.2017. / ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2017. годину
ЈН 01-404-43/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У ИРИГУ
Датум објаве: 22.12.2017.
Датум објаве: 22.12.2017.
Датум објаве: 06.01.2018.
Датум објаве: 26.01.2018.
Датум објаве: 30.03.2018.

ЈН 01-404-42/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ПУТНОГ ОБЈЕКТА-ПРОПУСТА НА ПУТНОМ ПРАВЦУ-ЦЕНТАР ВРДНИКА-ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС БАЊА ТЕРМАЛ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 19.12.2017.
Датум објаве: 19.12.2017.
Датум објаве: 04.01.2018.
Датум објаве: 23.01.2018.

ЈН 01-404-41/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 13.12.2017.
Датум објаве: 13.12.2017.
Датум објаве: 26.12.2017.
Датум објаве: 03.01.2018.
Датум објаве: 03.01.2018.

ЈН 01-404-39/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА У ОБУХВАТУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА НА КАТ.ПАРЦ. БР.9741 КО ИРИГ
Датум објаве: 14.11.2017.
Датум објаве: 14.11.2017.
Датум објаве: 27.11.2017.
Датум објаве: 12.11.2017.

ЈН 01-404-38/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 01.11.2017.
Датум објаве: 01.11.2017.
Датум објаве: 13.11.2017.
Датум објаве: 27.11.2017.
Датум објаве: 27.11.2017.

ЈН 01-404-37/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 12.10.2017.
Датум објаве: 12.10.2017.
Датум објаве: 23.10.2017.
Датум објаве: 24.10.2017.
Датум објаве: 27.11.2017.

ЈН 01-404-33/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ - ОТВОРЕН ПОСТУПАК
Датум објаве: 27.09.2017.
Датум објаве: 27.09.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 17.10.2017.
Датум објаве: 20.10.2017.
Датум објаве: 23.10.2017.
Датум објаве: 17.11.2017.
Датум објаве: 08.12.2017.

ЈН 01-404-36/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 26.09.2017.
Датум објаве: 26.09.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 20.10.2017.

ЈН 01-404-32/2017 НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОТВОРЕН ПОСТУПАК
Датум објаве: 18.09.2017.
Датум објаве: 18.09.2017.
Датум објаве: 10.10.2017.
Датум објаве: 19.10.2017.
Датум објаве: 07.11.2017.

ЈН 01-404-35/2017 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА“ ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ
Датум објаве: 13.09.2017.
Датум објаве: 13.09.2017.
Датум објаве: 22.09.2017.
Датум објаве: 03.10.2017.

ЈН 01-404-31/2017 - „ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ“
Датум објаве: 25.08.2017.
Датум објаве: 25.08.2017.
Датум објаве: 31.08.2017.
Датум објаве: 07.09.2017.
Датум објаве: 18.09.2017.

ЈН 01-404-28/2017 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА“
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 12.07.2017.
Датум објаве: 12.07.2017.
Датум објаве: 09.08.2017
Датум објаве: 09.08.2017
Датум објаве: 09.08.2017

ЈН 01-404-27/2017 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2017/2018.годину
Датум објаве: 21.06.2017.
Датум објаве: 21.06.2017.
Датум објаве: 03.07.2017.
Датум објаве: 11.07.2017.

ЈН 01-404-26/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-ХОПОВО
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 12.07.2017.

ЈН 01-404-25/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 14.07.2017.

ЈН 01-404-23/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 09.06.2017.
Датум објаве: 09.06.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 16.06.2017.
Датум објаве: 21.06.2017.
Датум објаве: 03.07.2017.

ЈН 01-404-22 /2017 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 05.06.2017.
Датум објаве: 05.06.2017.
Датум објаве: 22.06.2017.
Датум објаве: 10.07.2017.

ЈН 01-404-21/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.

ЈН 01-404-20/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 23.08.2017.

ЈН 01-404-14/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-ХОПОВО
Датум објаве: 26.05.2017.
Датум објаве: 26.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 01.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 20.06.2017.
Датум објаве: 22.06.2017.
Датум објаве: 29.06.2017.
Датум објаве: 19.07.2017.
Датум објаве: 10.10.2017.

ЈН 01-404-18/2017 - ОТВОРЕН ПОСТУПАК - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА AДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 23.05.2017.
Датум објаве: 02.06.2017.
Датум објаве: 23.06.2017.
Датум објаве: 14.07.2017.

ЈН 01-404-13/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА ОБЈЕКТА ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 20.07.2017.

ЈН 01-404-16/2017 - УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР РАСКРСНИЦЕ УЛИЦE ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И Б. РАДИЧЕВИЋА У ИРИГУ- ПРВА ФАЗА И WI-FI HOTSPOT ЛОКАЦИЈЕ
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 29.05.2017.
Датум објаве: 16.06.2017.
Датум објаве: 22.06.2017.

ЈН 01-404-17/2017 - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 18.05.2017.
Датум објаве: 25.05.2017.
Датум објаве: 25.05.2017.
Датум објаве: 01.06.2017.
Датум објаве: 14.06.2017.

ЈН 01-404-15/2017 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ ИРИГА
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 23.05.2017.
Датум објаве: 26.05.2017.
Датум објаве: 29.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 02.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 11.07.2017.
Датум објаве: 21.07.2017.
Датум објаве: 29.11.2017.
Датум објаве: 24.05.2017.
Датум објаве: 24.08.2018.

ЈН 01-404-6/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА
Датум објаве: 20.03.2017.
Датум објаве: 10.04.2017.
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 20.03.2017.

ЈН 01-404-5 /2017 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 27.02.2017.
Датум објаве: 27.02.2017.
Датум објаве: 14.03.2017.
Датум објаве: 04.04.2017.

ЈН 01-404-3/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 03.03.2017.
Датум објаве: 13.03.2017.

ЈН 01-404-40/2016 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“
Датум објаве: 20.01.2017.
Датум објаве: 20.01.2017.
Датум објаве: 03.02.2017.
Датум објаве: 03.02.2017.
Датум објаве: 06.02.2017.
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 28.02.2017.