NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 BR. JN RHP-W9-01-404-13/2022