Буџет Општине Ириг

2022. година

Одлука о другом ребалансу буџета Општине Ириг за 2022.годину

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01. 01. 2022. - 30.06. 2022. године

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2021. ГОДИНУ

25.05.2022. / ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2022.ГОДИНУ 01.04.2022. / ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2023.ГОДИНУ 24.12.2021. / ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2022.ГОДИНУ

2021. година


20.12.2021. / ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2021.годину 04.11.2021. / Иѕвештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ириг за период 01.01-30.09.2021. године 11.10.2021. / ОДЛУКA О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2021. ГОДИНУ 24.06.2021. - ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2020. ГОДИНУ 10.06.2021. / ОДЛУКA О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2021. ГОДИНУ 01.04.2021. / ПЛАН ПОСТЕПЕНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ
Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Ириг за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину и на основу члана 31. Закона о буџетском систему
05.08.2021. / Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Ириг за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. 05.08.2021. / Преглед измена анкса 5 Упутства за израду програмског буџета 05.08.2021. / Ажурирани анекс 5 05.08.2021. / Министарство финансија - Упутство за локал за 2022. годину 05.08.2021. / Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2022 годину 05.08.2021. / Обрасци за програмски будџет за 2022. - предефинисани 05.08.2021. / Обрасци за програмски будџет за 2022. - бланко

2020. година

25.12.2020. / ОДЛУКА О БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2021. ГОДИНУ 21.12.2020. / ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2020. ГОДИНУ 31.11.2020. / ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2020. ГОДИНУ 31.11.2020. / Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Ириг за период 01.01.2020. - 30.09.2020. год. 09.09.2020. / ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ 09.09.2020. / Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Ириг за период 01.01.2020.г.-30.06.2020.г. 07.08.2020. / План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Ириг 06.08.2020. / ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ПРОГРАМСКУ СТРУКТУРУ БУЏЕТА 06.08.2020. / Обрасци за планирање програмског будџета 06.08.2020. / Обрасци за програмски будџет 2021 - предефинисани 06.08.2020. / Образложење финансијског плана 06.08.2020. / ПРИЛОГ 1 - Преглед броја запослених за плате за 2021. годину 06.08.2020. / ПРИЛОГ 2 - Преглед капиталних пројеката 06.08.2020. / ПРИЛОГ 3 - Рекапитулација плана расхода 2020-2022. 06.08.2020. / СКГО Обрасци за полугодишњи извештај о учинку - упутство 06.08.2020. / СКГО Упутство за програмски будџет 06.08.2020. / Униформни програми и програмске активности 06.08.2020. / Упутство за локал 2021. 06.08.2020. / Упутство за припрему нацрта одлуке о буџету општине Ириг за 2021. годину

2019. година

25.12.2019. - Одлука о Трећем ребалансу буџета Општине Ириг за 2019. годину 25.12.2019. - Одлукa о буџету општине Ириг за 2020. годину 10.11.2019. - Одлука о Другом ребалансу буџета Општине Ириг за 2019. годину 29.11.2019. - Капитални пројекти - 2020. са пројекцијама 29.11.2019. - Нацрт Одлуке о буџету Општине Ириг 2020. године 29.11.2019. - Нацрт кадровског плана за 2020 07.08.2019. - ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2018. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Ириг за 2018. годину 07.08.2019. - Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Ириг за период 01.01 - 30.06.2019. године 07.08.2019. - Упутство и обрасци за припрему предлога финансијског плана за 2020. годину 06.03.2019. - Одлука о Првом ребалансу буџета Општине Ириг за 2019. годину 13.02.2019. - Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Ириг за 2019. годину 08.01.2019. - Одлука о буџету општине Ириг за 2019.годину

2018. година

08.01.2019. - Одлука о трећем ребалансу буџета општине Ириг за 2018.годину 09.11.2018. - ШЕСТA ИЗМЕНA ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2018.годину 09.11.2018. - ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.г.- 30.09.2018.г.

07.09.2018. - И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.г.- 30.06.2018.г. јун.2018. - ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2018. ГОДИНУ 12.04.2018. - ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2019. ГОДИНУ 01.03.2018. - Прва измена финансијског плана Општинске управе Општине Ириг за 2018. годину 01.03.2018. - Одлука о првом ребалансу буџета Општине Ириг за 2018. годину 28.12.2017. - Одлука о буџету Општине Ириг за 2018. годину.

2017. година

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017.ГОДИНУ

19.12.2017. - КАДРОВСКИ ПЛАН ОУ ОПШТИНЕ ИРИГ И ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ИРИГ 29.08.2017. - ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ 08.06.2017. - ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ Децембар 2016. - ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ

2016. година

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016.ГОДИНУ

Децембар 2016. - ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

Новембар 2016. - ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. годину

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. до 30.06.2016.године

Буџетски приходи I-VI 2016. године

Програми будџета I-VI 2016. године

Рачун финансирања I-VI 2016. године

Образложење буџета 01.01. - 30.06.2016.године

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ,И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА 01.01.2016. до 30.06.2016. године

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016 ДО 30.06.2016. године


2015. година

Завршни рачун Општине Ириг за 2015. годину

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015. ГОДИНУ



Упутство за припрему Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Ириг за 2015. годину ( doc - 60KB )

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОГ УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) ( docx - 154KB )


1. Преглед капиталних пројеката ( xls - 100KB )

3. Табела за текуће издатке ( xls - 136KB )

4. Табела за основна средства ( xls - 82KB )

5. Табела за додатна средства ( xls - 153KB )

6. Рекапитулација плана расхода ( xls - 40KB )

7. Обрасци за припрему ( xls - 160KB )

8. Планирање плата ( xls - 30KB )