Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji u OU Opštine Irig

PRAVILNIK o sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Irig 2023.god.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Irig 

Kompetencije Kabinet predsednika i Opštinsko pravobranilaštvo

Kompetencije -Opstinska uprava


PRAVILNIK o sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Irig / 09.03.2020.

preuzmi PDF dokument


 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE IRIG / 13.06.2019.

preuzmi PDF dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama objedinjenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj Upravi i Opštinskom Pravobranilaštvu Opštine Irig

preuzmi PDF dokument


Pravilnik o izmenama i dopunama objedinjenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

preuzmi PDF dokument


P R A V I L N I K O O IZMENAMA I DOPUNAMA OBJEDINjENOG PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE IRIG- druga izmena

preuzmi PDF dokument


Pravilnik o izmenama i dopunama objedinjenog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Irig