Budžet Opštine Irig

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU OPŠTINE IRIG ZA 2022.GODINU

ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2023 .

Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupku pripreme i donošenja budžeta za 2024.godinu

2022. godina

Nacrt odluke o budžetu opštine Irig za 2023.godinu

Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Irig za 2022.godinu

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE IRIG ZA PERIOD 01. 01. 2022. - 30.06. 2022. godine

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2021. GODINU

25.05.2022. / PRVI REBALANS BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2022.GODINU 01.04.2022. / PLAN POSTUPNOG UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPK PRIPREME I DONOŠENjE BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2023.GODINU 24.12.2021. / ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE IRIG ZA 2022.GODINU

Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu Opštine Irig za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu i na osnovu člana 31. Zakona o budžetskom sistemu

2021. godina


20.12.2021. / ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2021.godinu 04.11.2021. / Iѕveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Irig za period 01.01-30.09.2021. godine 11.10.2021. / ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2021. GODINU 24.06.2021. - ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2020. GODINU 10.06.2021. / ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2021. GODINU 01.04.2021. / PLAN POSTEPENOG UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA OPŠTINE IRIG


Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu Opštine Irig za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu i na osnovu člana 31. Zakona o budžetskom sistemu

05.08.2021. / Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu Opštine Irig za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. 05.08.2021. / Pregled izmena anksa 5 Uputstva za izradu programskog budžeta 05.08.2021. / Ažurirani aneks 5 05.08.2021. / Ministarstvo finansija - Uputstvo za lokal za 2022. godinu 05.08.2021. / Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2022 godinu 05.08.2021. / Obrasci za programski buddžet za 2022. - predefinisani 05.08.2021. / Obrasci za programski buddžet za 2022. - blanko

2020. godina

25.12.2020. / ODLUKA O BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2021. GODINU 21.12.2020. / ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2020. GODINU 31.11.2020. / ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2020. GODINU 31.11.2020. / Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Irig za period 01.01.2020. - 30.09.2020. god. 09.09.2020. / ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2019.GODINU 09.09.2020. / Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Irig za period 01.01.2020.g.-30.06.2020.g. 07.08.2020. / Plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta opštine Irig 06.08.2020. / CILjEVI PROGRAMA I PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I LISTA UNIFORMNIH INDIKATORA ZA PROGRAMSKU STRUKTURU BUDžETA 06.08.2020. / Obrasci za planiranje programskog buddžeta 06.08.2020. / Obrasci za programski buddžet 2021 - predefinisani 06.08.2020. / Obrazloženje finansijskog plana 06.08.2020. / PRILOG 1 - Pregled broja zaposlenih za plate za 2021. godinu 06.08.2020. / PRILOG 2 - Pregled kapitalnih projekata 06.08.2020. / PRILOG 3 - Rekapitulacija plana rashoda 2020-2022. 06.08.2020. / SKGO Obrasci za polugodišnji izveštaj o učinku - uputstvo 06.08.2020. / SKGO Uputstvo za programski buddžet 06.08.2020. / Uniformni programi i programske aktivnosti 06.08.2020. / Uputstvo za lokal 2021. 06.08.2020. / Uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu opštine Irig za 2021. godinu

2019. godina

25.12.2019. - Odluka o Trećem rebalansu budžeta Opštine Irig za 2019. godinu 25.12.2019. - Odluka o budžetu opštine Irig za 2020. godinu 10.11.2019. - Odluka o Drugom rebalansu budžeta Opštine Irig za 2019. godinu 29.11.2019. - Kapitalni projekti - 2020. sa projekcijama 29.11.2019. - Nacrt Odluke o budžetu Opštine Irig 2020. godine 29.11.2019. - Nacrt kadrovskog plana za 2020 07.08.2019. - ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2018. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Irig za 2018. godinu 07.08.2019. - Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Irig za period 01.01 - 30.06.2019. godine 07.08.2019. - Uputstvo i obrasci za pripremu predloga finansijskog plana za 2020. godinu 06.03.2019. - Odluka o Prvom rebalansu budžeta Opštine Irig za 2019. godinu 13.02.2019. - Predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Irig za 2019. godinu 08.01.2019. - Odluka o budžetu opštine Irig za 2019.godinu

2018. godina

08.01.2019. - Odluka o trećem rebalansu budžeta opštine Irig za 2018.godinu 09.11.2018. - ŠESTA IZMENA FINANSIJSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IRIG ZA 2018.godinu 09.11.2018. - IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE IRIG ZA PERIOD 01.01.2018.g.- 30.09.2018.g.

07.09.2018. - I Z V E Š T A J O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE IRIG ZA PERIOD 01.01.2018.g.- 30.06.2018.g. jun.2018. - ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2018. GODINU 12.04.2018. - PLAN POSTUPNOG UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2019. GODINU 01.03.2018. - Prva izmena finansijskog plana Opštinske uprave Opštine Irig za 2018. godinu 01.03.2018. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Irig za 2018. godinu 28.12.2017. - Odluka o budžetu Opštine Irig za 2018. godinu.


2017. godina

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2017.GODINU

19.12.2017. - KADROVSKI PLAN OU OPŠTINE IRIG I OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE IRIG 29.08.2017. - ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2017. GODINU 08.06.2017. - ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2017. GODINU Decembar 2016. - ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE IRIG ZA 2017. GODINU

2016. godina

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2016.GODINU

Decembar 2016. - ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2016. GODINU

Novembar 2016. - ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2016. GODINU

ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2016. GODINU

ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE IRIG ZA 2016. godinu

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE IRIG ZA PERIOD 01.01.2016. do 30.06.2016.godine

Budžetski prihodi I-VI 2016. godine

Programi buddžeta I-VI 2016. godine

Račun finansiranja I-VI 2016. godine

Obrazloženje budžeta 01.01. - 30.06.2016.godine

IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA I KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM,I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE BUDžETSKE REZERVE ZA PERIOD OD 01.01.2016 DO 30.06.2016. godine


2015. godina

Završni račun Opštine Irig za 2015. godinu

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2015.GODINU

ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2015. GODINU

ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2015. GODINU

ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDžETA OPŠTINE IRIG ZA 2015. GODINUUputstvo za pripremu Predloga rebalansa finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta opštine Irig za 2015. godinu ( doc - 60KB )

CILjEVI PROGRAMA I PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I LISTA UNIFORMNIH INDIKATORA ZA GRADOVE I OPŠTINE U REPUBLICI SRBIJI – PREDLOG UTVRĐEN OD STRANE STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA (SKGO) ( docx - 154KB )


1. Pregled kapitalnih projekata ( xls - 100KB )

3. Tabela za tekuće izdatke ( xls - 136KB )

4. Tabela za osnovna sredstva ( xls - 82KB )

5. Tabela za dodatna sredstva ( xls - 153KB )

6. Rekapitulacija plana rashoda ( xls - 40KB )

7. Obrasci za pripremu ( xls - 160KB )

8. Planiranje plata ( xls - 30KB )