Opštinsko veće

Članovi Opštinskog veća:

Oblast komunalne delatnosti i zaštite životne sredine
JOVAN JOCIĆ, iz Jaska, rođ. 01.07.1984. god. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Osnovnu školu završio je u Vrdniku, Srednju elektrotehničku školu završio je u Rumi, a ekonomiju u Beogradu. Ima šest godina radnog iskustva u preduzećima EKO-METAL u Vrdniku, u Domu zdravlja Irig i DOO ''Mitas'' Ruma. Bio je u periodu od 2012. do 2014. godine član Opštinskog veća Opštine Irig. Bio je predsednik Saveta MZ Jazak od juna 2015. godine do  septembra 2017. godine. Funkciju člana Opštinskog veća obavlja od maja 2016. godine do danas. Trenutno je zaposlen u JP „Komunalac“ Irig. Oženjen je i otac je dve ćerke.

Oblast saobraćaja i infrastrukture
PAVLE VELIĆANSKI
 iz Iriga, rođen 05.02.1978. godine u Novom Sadu. Završio je Vojnu gimnaziju u Beogradu. Zaposlen je od 2000. godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije „Beograd“, ogranak Novi Sad na radnom mestu šefa tehničke službe. Ima jednog sina.

Oblast obrazovanja, kulture i informisanja
ĐORĐE KALENATIĆ 
iz Iriga, rođen 13.05.1989. godine u Rumi. Završio prehrambeno-šumarsku i hemijsku školu u Sremskoj Mitrovici 2008. godine. Od 2010. do 2016. godine radio u ugostiteljstvu kao preduzetnik. Danas se bavi zanatskim poslovima u građevinarstvu. Od 2016. godine do danas vršio je dužnost odbornika u Skupštini opštine Irig, a od 2019. godine je član Saveta mesne zajednice Irig.

Oblast poljoprivrede, turizma i preduzetništva 
NIKOLA  NEŠKOVIĆ
, rođ. 10.11.1977. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu je završio u Vrdniku, a srednju školu - trgovački tehničar u Novom Sadu. Radio je u firmi ''Ruma-guma-Galaksi'' 10 godina. 6 godina je vlasnik uspešne privatne firme, TR ''Aca'' u Vrdniku.  Od januara 2015. godine je član Opštinskog veća opštine Irig. Živi sa porodicom u Vrdniku, otac je troje dece.  

Oblast socijalne zaštite
SANDRA GLUŠIĆ iz Iriga, rođena je 28.02.1990. godine. Završila je Srednju Medicinsku školu „7. April“ u Novom Sadu, smer fizioterapeutski tehničar. Diplomirala je 2015. godine na Fakultetu za menadžment FAM, smer menadžment u medijima. Od 2005. - 2009. godine radila je u Jodnoj banji u Novom Sadu na obuci za fizioterapeutskog tehničara. U periodu 2009-2010. godine radila je kao fizioterapeutski tehničar u Banji Vrdnik u „TERMALU“. Od 2012. godine zaposlena je na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine kao medicinski tehničar.


Predsednik Opštine Irig, Tihomir Stojaković, predsednik je Opštinskog veća Irig.

Zamenik predsednika Opštine, Miodrag Bebić, član je Opštinskog veća Irig po funkciji.

Odluke donete u toku 2023.godine

Rešenje o izmeni rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima