Opštinska uprava

KONTAKT- OPŠTINA IRIG

Adresa: Opština Irig, Vojvode Putnika 1,  22406 Irig

Telefon: 022/400-600, faks:022/462-035

opstinairig@irig.rs 

 

Predsednik opštine Irig :Tihomir Stojaković

opstinairig@irig.rs 

 

Načelnik Opštinske uprave: Oliver Ognjenović

oliver.ognjenovic@irig.rs

 

Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj

Šef: Gordana Džigurski  gordana.dzigurski@irig.rs

Telefon:022-400-632, 022/400-621

 

Služba za društvene delatnosti, opštu upravu i zajedničke poslove

Šef: Slobodan Radojčić slobadanradojcic77@gmail.com

Telefon:022/400-607, 022/400-620, 022/400-622, 022/400-635

 

Služba za imovinsko pravne poslove i urbanizam

Šef: Oliver Ognjenović  oliver.ognjenovic@irig.rs

Telefon:022/400-623, 022/400-624

 

Služba za lokalne javne prihode

Šef: Olivera Filipović-Protić olivera.f.p@irig.rs

Telefon: 022/400-606,022/400-634

 

Služba za inspekcijske poslove

Šef: Rušpaj Ivica  ivica.ruspaj@irig.rs

Telefon: 022/400-636

 

Služba za finansije i budžet

Šef: Mirjana Babić mirjana.babic@irig.rs

Telefon: 022/400-629