Odeljenje za inspekcijske poslove

KOMUNALNI INSPEKTOR: Živan Kasapski

Tel. 022/ 462-015 

e-meil: zivan. kasapski


GRAĐEVINSKI INSPEKTOR: Branko Lukić

tel: 022/400-637

e-mejl: branko.lukic@irig.rs


GRAĐEVINSKI INSPEKTOR: Snežana Gligorijević

tel: 022/462-015

e-mejl: snezana.utvic@irig.rs


INSPEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: Ivica Rušpaj

tel: 022/400-636

e-mejl: ivica.ruspaj@irig.rs


TURISTIČKI INSPEKTOR: Milena Čučković

tel: 022/462-015

e-mejl: milena.jocic@irig.rs


Dokumenta Službe za inspekcijske poslove

Predstavka-prijava inspekciji


Turistička inspekcija

Preporuke korisnicima ugostiteljskih usluga

Potvrđujuće rešenje

Ovlašćenja inspektora jedinica lokalnih samouprava

Informacija o izostanku obaveštenja o nadzoru turističke inspekcije

Informacija JLS o poverenim poslovima

Kontrolna lista-turistička inspekcija

  1. 2019 KL-029  - STD fizičko lice (1)
  2. 2019 KL-030 - STD - preduzetnici i doo
  3. 2019 KL-027 domaća radinost - preduzetnici i doo
  4. 2019 KL-026 domaća radinost - fizička lica (1)
  5. 2019 KL-018 UO za smeštaj nekategorisani
  6. 2019 KL-017 UO za smeštaj kategorisani

 

Kontrole liste - komunalna inspekcija

1KONTROLNE LISTE KOMUNALNA INSPEKCIJA IRIG JAVNA RASVETA. Javna rasveta-KL 1-Odrzavanje objekata i instalacija (1)

5. Kanalizacija-KL 5-septicke jame-korisnik

6. Komunalni red-KL 6-Prodaja robe

KOMUNALNA INSPEKCIJA IRIG JAVNA PARKIRALIŠTA

Komunalni red Kontrolna lista br.6 prodaja i smeštaj robe , obavljanje delatnosti

Kontrolna lista Dimničarske usluge

Kontrolna lista komunalna inspekcija Groblja

Kontrolna lista komunalna inspekcija držanje životinja broj 1

Kontrolna lista komunalna inspekcija javne zelene površina

Kontrolna lista komunalna inspekcija održavanje čistoće

Kontrolna lista komunalna inspekcija radno vreme trgovinski objekti

Kontrolna lista komunalna inspekcija-vodovod

Kontrolna lista komunalna inspekcija-radno vreme ugostiteljskih objekata

Kontrolna lista oglašavanje na otvorenom prostoru

Kontrolne liste komunalne inspekcije pijace

 

Kontrolna lista-saobraćajna inspekcija

2-1. Kont. lista-taksi prevoz

2-2. Kont. lista-lokalni linijski prevoz putnika

2-3. Kont. lista-vanlinijski prevoz putnika-1

2-4. Kont. lista-prevoz putnika za sopstvene potrebe

2-5. Kont. lista-javni prevoz putnika

2-6. Kont. lista-prevoz stvari i tereta u drumskom saobracaju

2-7. Kont. lista-prevoz za sopstvene potrebe teret

 

Kontrolne liste-inspekcija za zaštitu životne sredine

Alat_za_Procenu_rizika_-_otpad 120421

Vodič za procenu rizika. upravljnje otpadom

Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja od lokalnog značaja obaveze upravljača

Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja od lokalnog značaja upravljače

Kontrolna lista ZAHTEV ZA INTEGRISANU DOZVOLU

Kontrolna lista ZAŠTITA VAZDUHA KOD BENZINSKIH STANICA

Kontrolna lista ZAŠTITA VAZDUHA KOD STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANjA BEZ KONTINUALNOG MERENjA

Kontrolna lista zaštite od buke u životnoj sredini

Kontrolna lista zemljište

Kontrolna lista Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada

Kontrolna lista uslovi za integrisanu dozvolu

Kontrolna lista utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom

Kontrolna lista. Nesanitarne deponije-smetlišta

Kontrolna lista. operater za upravljanjem otpadom

Kontrolna lista.dostava podataka

Kontrolna lista.dostava podataka prema zakonu o zaštiti životne sredine

Kontrolna lista.ZAŠTITA VAZDUHA KOD POSTROJENjA ZA SAGOREVANjE BEZ KONTINUALNOG MERENjA

Kontrolna lista.zaštita vazduha kod stacionarnih izvora

Kontrolna lista.Zaštita od nejonizujućeg zračenja

Kontrolna lista.Studija o proceni uticaja

Godišnji planovi inspekcijskog nadzora i izveštaji

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2018.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2019.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2020.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2021.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2022.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2023.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2017.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2018.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2019.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2020.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2021.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2022.