Odeljenje za inspekcijske poslove

KOMUNALNI INSPEKTOR: Živan Kasapski

Tel. 022/ 462-015 

e-meil: zivan. kasapski@irig.rs


GRAĐEVINSKI INSPEKTOR: Branko Lukić

tel: 022/400-637

e-mejl: branko.lukic@irig.rs


GRAĐEVINSKI INSPEKTOR: Snežana Gligorijević

tel: 022/462-015

e-mejl: snezana.utvic@irig.rs


INSPEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: Ivica Rušpaj

tel: 022/400-636

e-mejl: ivica.ruspaj@irig.rs


TURISTIČKI INSPEKTOR: Milena Čučković

tel: 022/462-015

e-mejl: milena.jocic@irig.rs


Dokumenta Službe za inspekcijske poslove

Predstavka-prijava inspekciji


Turistička inspekcija

Preporuke korisnicima ugostiteljskih usluga

Potvrđujuće rešenje

Ovlašćenja inspektora jedinica lokalnih samouprava

Informacija o izostanku obaveštenja o nadzoru turističke inspekcije

Informacija JLS o poverenim poslovima

Kontrolna lista-turistička inspekcija

  1. KL-018 UO za smeštaj nekategorisani
  2. KL-017 UO za smeštaj kategorisani
  3. KL-026 domaća radinost-fizička lica
  4. KL-027 domaća radinost-preduzetnici i doo
  5. KL-029 - STD -fizičko lice
  6. KL-030 std-preduzetnici i doo

 

Kontrole liste - komunalna inspekcija

Kontrolna lista oglašavanje na otvorenom prostoru

Kontrolne liste komunalne inspekcije pijace

Kontrolna lista komunalna inspekcija-radno vreme ugostiteljskih objekata

Kontrolna lista komunalna inspekcija radno vreme trgovinski objekti

Kontrolna lista komunalna inspekcija-vodovod

Kontrolna lista komunalna inspekcija javne zelene površina(1)

Kontrolna lista komunalna inspekcija održavanje čistoće

Kontrolna lista komunalna inspekcija Groblja

Kontrolna lista komunalna inspekcija držanje životinja broj 1

Kontrolna lista Dimničarske usluge

Komunalni red Kontrolna lista br.6 prodaja i smeštaj robe , obavljanje delatnosti

KOMUNALNA INSPEKCIJA IRIG JAVNA PARKIRALIŠTA

6. Komunalni red-KL 6-Prodaja robe

5. Kanalizacija-KL 5-septicke jame-korisnik

1KONTROLNE LISTE KOMUNALNA INSPEKCIJA IRIG JAVNA RASVETA. Javna rasveta-KL 1-Odrzavanje objekata i instalacija

 

Kontrolna lista-saobraćajna inspekcija

2-1. Kont. lista-taksi prevoz

2-2. Kont. lista-lokalni linijski prevoz putnika

2-3. Kont. lista-vanlinijski prevoz putnika-1

2-4. Kont. lista-prevoz putnika za sopstvene potrebe

2-5. Kont. lista-javni prevoz putnika

2-6. Kont. lista-prevoz stvari i tereta u drumskom saobracaju

2-7. Kont. lista-prevoz za sopstvene potrebe teret

 

Kontrolne liste-građevinska inspekcija

01 kontrolna lista 1

01 Program održavanja zgrade i opšte stanje zgrade

02 Bezbednost zgrade-stanje konstruktivnih građevinskih elemenata zgrade

02 kontrolna lista 2 clan 145

03 kontrolna lista 3 TEMELJI

04 kontrolna lista 4 KONSTRUKCIJE

 

Kontrolne liste-inspekcija za zaštitu životne sredine

Alat za procenu rizika operatera postrojenja za upravljanje otpadom

Vodič za procenu rizika i određivanje prioriteta u kontroli postrojenja za upravljanje otpadom

Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja od lokalnog značaja – upravljanje

Kontrolna lista za upravljače zaštićenih područja od lokalnog značaja – obaveze upravljača

Kontrolna lista: Operater postrojenja za upravljanje otpadom

Kontrolna lista: Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom

Kontrolna lista za nesanitarne deponije – smetlišta

Kontrolna lista za zemljište

Kontrolna lista: Studija o proceni uticaja

Kontrolna lista: Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje sa kontinualnim merenjem

Kontrolna lista: Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje bez kontinualnog merenja

Kontrolna lista: Zaštita vazduha kod stacionarnih izvora zagađivanja bez kontinualnog merenja

Kontrolna lista: Zaštita vazduha kod benzinskih stanica

Kontrolna lista: Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada

Kontrolna lista: Zaštita od buke u životnoj sredini

Kontrolna lista: Dostava podataka

Kontrolna lista: Zahtev za integrisanu dozvolu

Kontrolna lista: Uslovi iz integrisane dozvole

Alat za procenu rizika postrojenja i aktivnosti koja ne podležu izdavanju integrisane dozvole

Alat za procenu rizika postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola

Alat (Kalkulator) za proračun emisija postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola

Kontrolna lista: Korišćenje izvora nejonizujućih zračenja

 

Godišnji planovi inspekcijskog nadzora i izveštaji

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2018.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2019.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2020.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2021.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2022.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2023.

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA 2024.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2017.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2018.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2019.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2020.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2021.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2022.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU 2023.GOD.

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU KOMUNALNE INSPEKCIJE 2023.GOD.

Strateški plan rada građevinske inspekcije opštine Irig za period 2021-2025. godinu

Strateški plan rada komunalne inspekcije opštine Irig za period 2020-2025. godinu

Strateški plana rada inspekcije zaštite životne sredine opštine Irig za period 2020-2025. godinu

Strateški plana rada saobraćajne inspekcije opštine Irig za period 2020-2025. godinu

Strateški plana rada turističke inspekcije opštine Irig za period 2020-2025. godinu