Odluke

Odluke donešene 2024.godine

Rešenje o izboru članova Odbora za administrativna pitanja, propise i upravu.pdf

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika, Marko Gravara, Milica Marković.pdf

Zaključak o prihvatanju Izveštaja Komisije za madatno imunitetska pitanja.pdf

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika SO Irig, 9.7.2024..pdf

Odluka o prestanku mandata odbornika SO Irig, 9.7.2024..pdf

Rešenje o izboru članova Komisije za mandatno - imunitetska pitanja, 9.7.2024..pdf

Zaključak o prihvatanju Izveštaja Verifikacionog odbora.pdf

Zaključak o prihvatanju Izveštaja OIK Irig o sprovedenim izborima za odbornike u SO Irig, održanim 2.6.2024..pdf

Rešenje o izboru Zamenika predsednika SO Irig, Radovan Ninković, 9.7.2024..pdf

Rešenje o izboru Zamenika predsednika Opštine Irig, Miodrag Bebić, 9.7.2024..pdf

Rešenje o postavljenju sekretara SO Irig, Dragan Stojić, 9.7.2024..pdf

Rešenje o izboru predsednika Opštine Irig, Tihomir Stojaković, 9.7.2024..pdf

Rešenje o izboru predsednika SO Irig, Tomislav Stanojčevv, 9.7.2024..pdf

Odluka o prestanku mandata izvršnih organa Opštine Irig, izabranih nakon izbora 21.6.2020..pdf

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije turističko-rekreativnog kompleksa „Jezero Borkovac“

Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini - kancelarija Ministarstvu odbrane

Odluka o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Odluka o izradi PDR dela zone centra naselja Vrdnik uz Radničku ulicu

Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivr.zemljišta za teritoriju opštine Irig za 2024.g

Rešenje-saglasnost na Izveštaj o radu OU Irig za 2023.godinu.

Odluka o eksternoj reviziji računa Opštine Irig za 2023.

Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Odbora za urbanizam građevinarstvo stambeno komunalne delatnosti i zžs

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JP Komunalac Irig 29.1.2024.

Rešenje o imenovanju Komisije za planove Opštine Irig 29.1.2024.

Rešenje o imenovanju sekretara Komisije za planove Opštine Irig 29.1.2024.

Odluke donešene 2023.godine

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju

Odluka o dodeli javnih priznanja i nagrada u 2023.godini

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Šatrinci i imenovanju poverenika

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Rivica i imenovanju poverenika

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Krušedol Selo i imenovanju poverenika

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Krušedol Prnjavor i imenovanju poverenika

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Irig i imenovanju poverenika

Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Vrdnik i imenovanju poverenika

Odluka o donošenju PDR ugostiteljskog kompleksa Vila Green day

Odluka o donošenju PDR Manastira Staro Hopovo i obrazovnog centra sa kontaktnim delom zone kuća za odmor lokacija 5-11 KO Irig

Odluka o donošenju PDR kompleksa višeporodičnog stanovanja u delu Železničke ulice u naselju Vrdnik

Odluka o donošenju PDR bolničkog kompleksa na Iriškom vencu

Odluka o donošenju izmena i dopuna PGR naselja Irig

Rešenje o konstatovanju prestanka dužnosti predsednika, članova i sekretara Izborne komisije za savete MZ 20.06.2023.

Rešenje o konstatovanju prestanka dužnosti drugostepene Izborne komisije za savete MZ 20.06.2023.

Rešenje o imenovanju prvostepene Izborne komisija za Savete MZ 20.06.2023.

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Upravnog odbora Srpske čitaonice u Irigu 20.06.2023.

Rešenje Drugostepena izborna Komisija 20.06.2023.

Rešenje v.d. direktor Dragana Kijački JP Komunalac Irig 20.06.2023.

Odluka o utvrđivanju prava na naknadu matičara Opštinske uprave opštine Irig 20.06.2023.

Odluka o načinu ostvarivanja prava na materijalnu pomoć - subvencije deci, učenicima i studentima 20.06.2023.

Odluka o izmeni odluke o pružanju finans. pomoći porodici za novorođeno dete 20.06.2023.

Odluka o ID Odluke o IID PGR Irig 20.06.2023.

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada na teritoriji naselja Irig

Odluka o izradi PDR vinskog kompleksa u KO Mala Remeta

Odluka o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

Odluka o obrazovanju, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost

Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Irig za 2023.g

Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Irig

Odluka o predlaganju utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju 10.2.2023.

Odluka o izradi PDR dela vikend zone 5.13 u opštini Irig

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Irig

Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta opštine Irig za 2022.godine

Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji opštine Irig

Odluke donešene 2022.godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023.godinu na teritoriji opštine Irig

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Kadrovski plan OU Irig i Opštinskog pravobranilaštva

Odluka o donošenju PDR centra naselja Vrdnik

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Irig 2

Odluka o suosnivanju Javnog preduzeća urbanizam i izgradnja Ruma

Odluka o usvajanju tehničke ispravke u tekstualnom delu Prostornog plana opštine Irig