OBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE U VEZI PDR a