Obaveštenje o odlaganju otpada na deponiju u Irigu