Predlog liste korisnika pomoći za otkup seoskih kuća sa okućnicom