Plan detaljne regulacije za površinsku raskrsnicu Vrdnik na državnom putu Ib reda br.21 Novi Sad Ruma Šabac u ko Irig