Oglas radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini prikupljanjem pisanih ponuda i to kp br. 1086/7 k.o. Krušedol Prnjavor