Obaveštenje o podnetom zahtevu za izmenu integralne dozvole operatera "TO –MA PALETE PLUS"