Urbanistički projekat za izradu kuća za odmor spratnosti P u okviru građevinskog kompleksa koji čine delovi k.p. br. 1476/2 i 1477/2 KO Vrdnik